Urjala vaiheet

Harjulogo

Historiaa
Henkilökunta
Kuvia
Muistoja
Kolun alkusivu
Valitse koulu
Etusivulle


nousee


Harjun koulu

Harjun koulu

Koijärven vanhimpiin kyläkouluihin kuuluu Suonpään kylässä oleva Harjun koulu, joka ennen Koijärven kunnan erottamista kuului Urjalan pitäjään. Kouluhanke pantiin alulle jo viime vuosisadan puolella, mutta kunta ei vielä silloin innostunut asiasta. Vasta kun kylään asettui muualla koulunsa käyneitä isäntiä, joitten sana painoi kunnan muissakin asioissa, ruvettiin kouluasiaa ajamaan läpi päättävissä elimissä. Urjalan kuntakokoukselle esiteltiin vuonna 1909 luettelo oppilaiksi tulevista lapsista, mutta sekään ei vielä tehonnut. Puuhamiesten oli vielä käytävä tarkastajan ja kuvernöörin puheilla ennen kuin kuntakokous otti asian vakavasti käsittelyynsä. Joulukuussa 1909 se päätti rakentaa koulun Varisvuoren-Raiskion mäkeen. Koulupiiri sai Harjun piirin nimen siitä, että Harjun isäntä oli näkyvin puuha-mies koulun perustamisessa. Oikeampi nimi koululle olisi ehkä ollut Suonpään koulu, koska se rakennettiin Suonpään kylän puolelle.
Harjun koulu aloitti toimintansa syksyllä 1911. Oppilaita oli ensimmäisenä vuonna 43. Vuonna 1927 koulutontille valmistui toinen rakennus alakoulua varten. Myöhemmin koulussa suoritettiin peruskorjaus vuonna 1957. Siinä yhteydessä alakoulurakennusta laajennettiin ja sen huoneistoja muunneltiin eri käyttöä varten. Koulun siirtyessä Forssan koululaitoksen yhteyteen

1969, koulun johtajana toimi Aimo Honkasalo ja toisena opettajana Eeva-Liisa Mäkinen.
Koijärven liitosalueen kouluista muutamat toimivat 1970-luvun alusta alkaen oppilaiden vähyyden takia lopetusuhan alaisina. Saviniemen koulun Forssan koulujen johtokunta lakkautti heti ensimmäisenä syksynä 1969. Seuraavana oli vuorossa Tiirin koulu vuonna 1974. Sitten Vuoltun koulu 1980. Harjun koulupiirissä asukkaat pitivät koulunsa puolta yhtä sinnikkäästi kuin isät aikoinaan ajoivat koulun perustamisasiaa. Aika täyttyi kuitenkin tämänkin koulun osalta vuonna 1993 samaan aikaan, kun Forssan koululaitosta alettiin sopeuttaa muiltakin osin uuden ajan vaatimuksiin. Koulun johtajana koko forssalaisajan ollut Aimo Honkasalo siirtyi Matkun ala-asteen johtajaksi Pentti Tepon jäädessä eläkkeelle samana vuonna.

Teksti kirjasta Pyhäkoulusta peruskouluun, Kunnallista kansanopetusta Forssassa 1897–1997, Lauri Uusi-Hakimo, Forssa 1997


alapalkki